Aktuell information


Studiedagarna som ligger före påsklovet - 31 mars och 1 april - övergår till skoldagar.
Dom två sista dagarna innan jullovet fick vi stänga skolan två dagar. Dessa dagar måste vi hämta hem, vilket nu blir 31/3-1/4.
_____________________________________________________________________________________________________
Friska elever stannar hemma om någon hemma är sjuk
Barn som bor med andra som har konstaterad covid-19 stannar hemma, även fast de är friska. Det har Folkhälsomyndigheten bestämt.
I dag bestämde Folkhälsomyndigheten att friska barn stannar hemma, om de bor med andra som har konstaterad covid-19.
När kan mitt barn vara tillbaka i skolan?
Det är läkaren till den som har covid-19 som bestämmer karantäntiden för familjemedlemmar och när ditt barn kan vara tillbaka i skolan.
Ska jag anmäla frånvaro som vanligt?
Du som vårdnadshavare ska precis som vanligt informera skolan om varför och hur länge eleven stannar hemma.
Mer information

Läs mer om beslutet på Folkhälsomyndigheten webbplats.

Läs mer om grundskoleförvaltningen och covid-19 på goteborg.se/covid19grundskola

_____________________________________________________________________________________________________
Rutiner vid konstaterad Covid-19 på Backatorpsskolan.
Skolan tar kontakt med Smittskydd Västra Götaland som påbörjar smittspårning.
Information går hem till berörda klasser.
Vid sjukanmälan av elever i berörda klasser, kan vi rekommendera att elever går och testar sig på vårdcentralen. Uppge vid samtal med vårdcentral att det pågår en smittspårning.
Återgång till skolan får inte göras förrän efter man har fått svar på sitt test.

Vi önskar att skola och hem har en dialog under barnets frånvaro.

Backatorpsskolan plan och åtgärder gällande Covid-19