Ansök till oss

Ansökan till Backatorpsskolan
Ansökan behöver förnyas av er vart tredje år för att ni inte ska förlora er plats i kön. Detta kan göres per telefon: 031-3858201 eller per mejl till expeditionen@backatorpsskolan.se . 
Du kan även fylla i formuläret nedan. 

För kännedom så har Backatorpsskolans föräldrakooperativ lagt in en ansökan till Skolverket om att byta skolform till stiftelse. Har ni frågor eller funderingar kring stiftelse, var vänlig att kontakta Susanne på kansliet.
Barnets efternamn och förnamn* Barnets personnummer: * Nuvarande/tidigare skola:* Vårdnadshavare 1 Efternamn och förnamn:* Personnummer :*
Är du ensam vårdnadshavare?*
Ja
Nej
Adress:* Postnummer och ort:* Telefonnummer:* E-post:* Vårdnadshavare 2 ( viktigt om det finns två) Personnummer: Adress: Postnummer och ort: E-post: 1. Syskon som är elever på Backatorpsskolan: 1. Personnummer: 2. Efternamn och förnamn: 2. Personnummer: Övriga upplysningar: Motiv för att söka till Backatorpsskolan:*
De uppgifter som du/ni lämnar på denna blankett kommer att föras in i skolans databas för handläggning av ansökan. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen.
Jag godkänner det
Jag godkänner inte det
Skicka in