Genrepedagogik

Vi har ett utvecklingsarbete kring genrepedagogik både som arbetssätt och förhållningssätt i undervisningen. Detta språkutvecklande arbetssätt bygger på språket som betydelseskapande faktor utifrån sammanhang och syfte vilket vi ser stora fördelar med.

Den genrepedagogiska modellen syftar till att stegvis, med hjälp av en explicit undervisning, stötta eleverna att utveckla inte bara sitt vardagsspråk utan även ett effektivt skolspråk.” Sandell & Ring (2012)