Entreprenöriellt lärande

Skolans långsiktiga mål med utvecklingsarbetet som startade 2011 kring Entreprenörsskap är bland annat att hela verksamheten lever upp till intentionerna med Lgr11 och tar tillvara elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende under hela skoltiden. Allt fler uppgifter i vårt samhälle är så pass komplexa att de utförs av grupper istället för individer eftersom de kräver samarbete. Arbetet i skolan skiljer sig inte från samhället i övrigt. Våra elever ska utveckla de förmågor som rustar dem att vara kreativa och samarbeta med andra människor. Våra arbetslag ska utvecklas från att vara arbetsgrupper till att bli team där de gemensamma målen etableras och effektiva metoder för att nå målen används.

Under läsåret 2019/2020 har vi startat upp vår planering av en internationell konferens som vi ska ha värdskap för, (pga covid 19, flyttad till 2022). Detta har skett under sammanlagt sex studiedagar fördelade över höstterminen. Utöver det, har arbete skett på arbetslagsmöten och med eleverna inom ramen för utbildningen. Vi har bland annat fört en dialog kring frågor som:
  • På hur många olika sätt kan vi involvera eleverna före och under konferensen?
  • Hur kan vi genomföra konferensen på ett hållbart sätt?
  • Vad kan vi tipsa deltagarna om att se och uppleva i Göteborg?
  • Hur kan marknadsföringen av konferensen ske?
  • Hur kan vi sprida erfarenheterna från konferensen till intresserade runt om i världen?