Förskoleklass

Telefonnummer till våra två förskoleklasser finns nedan.

Fka
Tel: 031-3858224
Britt-Marie
Eva
Hanna

Fkb
Tel: 031-3858232
Torbjörn
Lotta
Satu