Fritidshem

Telefonnummer till fritidshemsavdelningar samt till fritidsklubben

Avd. Fkb-1B
Hus Fyren
Tel: 031-3858231 
Satu 
Gustav 
Martina

Avd. Nidingen 2B-3B, Klubben
Tel: 031-3858230
Satu
Christin
Tina
Helen

Avd. Fka-1A
Hus Skeppet
Tel: 031-3858223
Hanna
Martin
Salar

Avd. Båtsman 2A-3A, Klubben
Tel: 031-3858222
Ida
Johan
Suss
Oliver

Vid lov görs ändringar av tider på telefon 031-3858223