Fritidshem

Telefonnummer till fritidshemsavdelningar samt till fritidsklubben

Avd. Fkb-1B
Hus Fyren
Tel: 031-3858231 
Satu 
Gustav
Martina
Anna M
Tina
Avd. Nidingen 2B-3B
Tel: 031-3858230
Carina
Christine
Helen
Otto

Avd. Fka-1A
Hus Skeppet
Tel: 031-3858223
Suss
Stina
Hanna D
Elmer
Avd. Båtsman 2A-3A
Tel: 031-3858222
Ida
Johan
Martin
Frida
Avd. KLUBBEN
Tel: 070898227
Marie L
MatsVid lov görs ändringar av tider på telefon 031-3858223