Fritidshem

Telefonnummer till fritidshemsavdelningar samt till fritidsklubben

Avd. Fkb-1B
Hus Fyren
Tel: 0707898231 
Martina
Anna M
Carina
Hanna D

Avd. Nidingen 2B-3B
Tel: 0707898230
Gustav
Otto
Tua
Elin
Elmer
Avd. Fka-1A
Hus Skeppet
Tel: 0707898223
Marie N
Stina
Helen
Johannes
Avd. Båtsman 2A-3A
Tel: 0707898222
Suss
Johan
Arvid
Elmer
Avd. KLUBBEN
Tel: 0707898207
Sabina
Marie L
Salar
Jonatan Vid lov görs ändringar av tider på telefon 031-3858223