Huvudman

Huvudman för skolan är sedan augusti 2021 Stiftelsen Backatorpsskolan. 

Det pedagogiska arbetet på skolan leds och samordnas av rektor.