Huvudman


Som fristående skola, Backatorpsskolan, har vi inte kommunen som huvudman utan en styrelse bestående av vårdnadshavare och personal utsedd av föreningen. Det pedagogiska arbetet på skolan leds och samordnas av rektor.

Föreningen har beslutat att flytta över skolans drift i en stiftelse. Stiftelsen Backatorpsskolan fick sitt registreringsbevis i februari 2020 utfärdat av Länsstyrelsen. Skolinspektionen har i juni 2020 givit Stiftelsen Backatorpsskolan tillstånd att driva skolan. En formell övergång kommer att ske under kalenderåret 2021.