Kvalitetsarbete

Utifrån årets utvärderingar är nedanstående utvecklingsområden för läsåret 2022-2023 framtagna.

  • Utveckla värdegrundsarbetet på skolan med fokus på samarbetet mellan barn och vuxna (prioriterat mål). 

  • Utveckla arbetet med skolans digitalisering med fokus på Medie- och informationskunnighet.

  • Utveckla arbetslagens arbetssätt med fokus på att bättre ta tillvara varandras kompetenser.

  • Betyg och bedömning kopplat till studiero.


Utifrån dessa områden skapas mål i verksamheten som är uppföljningsbara.