Kvalitetsarbete


Skolans prioriterade områden för läsåret 2020/2021 är:

● Utveckla utomhuspedagogiken som ett pedagogiskt förhållningssätt
● Utveckla arbetet med läslust och skolbibliotek
● Utveckla arbetet med skolans digitalisering
● Utveckla arbetslagens arbetssätt med fokus på att bättre ta tillvara varandras kompetenser
● Betyg och bedömning
● Utveckla värdegrundsarbetet på skolan med fokus på samarbetet mellan barn och vuxna.

Utifrån dessa områden skapas mål i verksamheten som är uppföljningsbara.