Kvalitetsarbete


Skolans prioriterade områden för läsåret 2021/22 är:

● Utveckla värdegrundsarbetet på skolan med fokus på samarbetet mellan barn och vuxna.

(prioriterat mål)

● Utveckla arbetet med skolans digitalisering

● Utveckla arbetslagens arbetssätt med fokus på att bättre ta tillvara varandras kompetenser

● Betyg och bedömning

Utifrån dessa områden skapas mål i verksamheten som är uppföljningsbara.