Utifrån årets utvärderingar är nedanstående utvecklingsområden för läsåret 2022-2023 framtagna.

  • Utveckla värdegrundsarbetet på skolan med fokus på samarbetet mellan barn och vuxna (prioriterat mål).
  • Utveckla arbetet med skolans digitalisering med fokus på Medie- och informationskunnighet.
  • Utveckla arbetslagens arbetssätt med fokus på att bättre ta tillvara varandras kompetenser.
  • Betyg och bedömning kopplat till studiero.


Utifrån dessa områden skapas mål i verksamheten som är uppföljningsbara.

Kvalitetsredovisning 2021-2222

1. Bakgrund och metodval

Läs mer...

2. Grundfakta och förutsättningar

Läs mer...

3. Skolutveckling, samarbeten och planer

Läs mer...

4. Värdegrund

Läs mer...

5. Skolutveckling, samarbeten och planer

Läs mer...

6. Betyg och bedömning

Läs mer...

7. Arbetslag

Läs mer...

Slutord

Läs mer...

Mål för nästa läsår

Läs mer...

Referenser

Läs mer...