Ledning

Skolans ledning består av rektor Annika Kummel, biträdande rektor/administrativchef Eva Marsh 100% och biträdande rektor Jenny Larsson 40%. Jenny är undervisande lärare och mentor resterande tid.

Annika Kummel är utbildad ämneslärare i svenska, tyska geografi och drama och har arbetat som lärare i många år på både Tjörn och Orust. Sedan i slutet av 90-talet har hon varit rektor både på Tjörn och i Göteborgs stad, bland annat på Nordhemsskolan i Majorna Linné. Hon har även varit tf områdeschef i samma stadsdel. Annika har varit rektor på Backatorpsskolan sedan augusti 2014.

Som människa är Annika ofta glad och ser omvärlden med positiva ögon. Hon tycker om människor och att är nyfiken och gillar möten. Annika utövar ett nära ledarskap. Klimatet kring omkring henne genomsyras av tillåtelse, delaktighet, uppmuntran och motivation.

Så här beskriver Annika sitt ledarskap:
”Jag ger en klar och tydlig profil om var vi är och vart vi är på väg. Mina medarbetare skall kunna förstå meningen med verksamheten och vara fullkomligt klara med vilket uppdrag vi har. Min grundtanke är att alla som arbetar på arbetsplatsen verkligen vill göra ett bra arbete. Den inställningen underlättar och är många gånger en förutsättning för kommande utmaningar.

Jag är en ledare som inser människors begränsningar på olika områden, men som inte ger upp strävan att nå något längre än vad personen i fråga själv anser sig klara av. Jag är också vara tydlig gentemot alla i min omgivning att det inte finns någon acceptans för att oönskat förhållningssätt som strider mot arbetsplatsens normer och värden.

För mig handlar ledarskap om mänsklig kommunikation och förhållningssätt. Min ledstjärna och inspiration på det området är Hjalmar Gullberg och hans dikt om människors möte:

Om i ödslig skog
ångest dig betog,
kunde ett flyktigt möte
vara befrielse nog.

Giva om vägen besked,
därpå skiljas i fred:
sådant var främlingars möte
enligt uråldrig sed.

Byta ett ord eller två
gjorde det lätt att gå.
Alla människors möte
borde vara så.”

Eva Marsh är utbildad grundskollärare för årskurserna 1-7 i svenska och samhällsorienterade ämnen. Eva tog examen på Rektorsprogrammet 2016. Programmet är en befattningsutbildning på akademisk nivå. Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar skoljuridik och myndighetsutövning, styrning, organisering och kvalitet samt skolledarskap.
Åren mellan 1999–2014 har Eva varit statligt anställd på Skolverket och Myndigheten för skolutveckling och arbetat nationellt med skolutvecklingsinsatser inom IT i Skolan, jämställdhet, bedömning, läroplansimplementering med mera. Eva är van att arbeta i en politisk styrd organisation och har stor erfarenhet av skolutveckling som enligt henne handlar om att få igång processer. För Eva är det viktigt att i utvecklingsarbete ha fokus på mål och resultat, arbeta långsiktighet, skapa delaktighet och samtidigt ha roligt.

Eva har ingått i den arbetsgrupp som under åren har skapat och drivit de nationella webbplatserna Multimediabyrån och PIM. Eva har därmed varit involverad i rad kompetensutvecklingsinsatser kopplat till dessa resurser, såsom utbildning av IT pedagoger, ITiS handledare och på senare år PIM examinatorer.

Sedan 2014 har Eva varit ordförande i styrelsen för Backatorpsskolans skolkooperativ ekonomisk förening, som är ytterst ansvarig för Backatorpsskolan.

Vid sidan av sitt arbete på Backatorpsskolan är Eva pedagogisk konsult i eget företag och är bland annat handledare för Försvarshögskolans ledarskapsutbildning UGL – Utveckling av grupp och ledare. Eva under många år arrangerat fortbildning i Storyline och även handlett arbetslag i deras arbete med Storyline. Hon medverkar i det internationella nätverket Storyline International som arbetar med att sprida storyline internationellt samt samla människor och experter till seminarier för att diskutera Storyline.

Eva drivs av skolans breda uppdrag att utbilda eleverna till goda medmänniskor.

Jenny Larsson är utbildad grundskollärare för årskurserna 1-7 med inriktning mot matematik och naturorienterade ämnen. Hon har varit lärare i 17 år och har tidigare verkat i Angered och på Västra Hisingen. Jenny har jobbat på Backatorpsskolan sedan augusti 2014. Sedan 2016 är hon även en av skolans två förstelärare. Jenny har de senaste åren även arbetat som biträdande rektor och tog examen på Rektorsprogrammet 2020. Programmet är en befattningsutbildning på akademisk nivå. Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar skoljuridik och myndighetsutövning, styrning, organisering och kvalitet samt skolledarskap