Övrig personal

Skolan har två lokalvårdare som heter Sean och Lidija. De är anställda av skolan och städar under dagtid. Skolmåltidspersonalen är anställda av skolans matleverantör och heter Petra och Rana.