Föräldraförening

Föräldraföreningens arbete är i gång för terminen!

Vi önskar nu att varje klass utser två klassrepresentanter till föräldraföreningen. Dessa två ska kunna fungera som länken mellan föräldraföreningen och föräldrarna i klasserna. Istället för att driva föräldraföreningens verksamhet i fyra olika grupper som tidigare kommer man framöver driva olika frågor där alla föräldrar kan engagera sig i de frågor som just dem brinner för. De två klassrepresentanterna är de som ska förmedla och se till så alla föräldrar i varje klass vet vad dem ska göra vid olika aktiviteter som t.ex. Backatorpsskolans dag.

Meddela oss om ni är intresserade att vara klassrepresentant eller engagera dig i föreningen!

Föräldraföreningens styrelse:

Johannah Carlsson, Therese Larsson, Nina Wahlström, Sofia Aroseus, Lisa Mattsson

backatorpsforaldraforening@gmail.com


Alla föräldrar som vill kan vara medlem i föräldraföreningen. Som medlem betalar du en

medlemsavgift på 50 kr/år.


Backatorpsskolans föräldraförening ska arbeta i enlighet med skolans vision och värdegrund. Föreningen ska verka för en bra verksamhet med god trivsel mellan föräldrar, barn och personal på skolan. Vårdnadshavare till elever på Backatorpsskolan har rätt att utse en ledamot till Backatorpsskolans stiftelses styrelse. Föräldraföreningen ska ta en aktiv roll i rekryteringen och ansvarar för att val av ledamot till styrelsen sker i samband med föräldraföreningens årsmöte.


Forskning visar att framgångsrika skolor har gemensamma visioner och mål, god ledning, en bra lärandemiljö, höga förväntningar och ett starkt föräldraengagemang. I grunden påverkar alltså föräldraengagemanget kvalitén på skolan. Samverkan mellan föräldrar ger goda förutsättningar för barnen att nå målen i läroplanen.


Samarbetet mellan elever, föräldrar och personal på Backatorpsskolan kännetecknas av ett starkt engagemang som bidrar till en positiv anda på skolan.


Det var ett unikt föräldraengagemang som grundade Backatorpsskolan 1993 då kommunens planer för en skola i Backatorp lades ner. Föräldrar gick samman och startade ett omfattande ideellt arbete med att skaffa lokaler, möbler, material, rekrytera personal och planera upp verksamheten.

Som friskola har vi korta beslutsvägar och kan fördela resurser där de bäst behövs. Vi har däremot inte som i kommunen eller i större friskolekoncerner tillgång till övergripande resurser med stöd för utveckling, IT, ekonomi, kommunikation, administration, lokaler med mera. Vi sköter detta internt eller lägger ut saker på entreprenad. Fixardagar och föräldrars praktiska hjälp på olika sätt har stor betydelse för skolans verksamhet.


Vårdnadshavare med barn på Backatorpsskolan ser många fördelar med vårt starka föräldraengagemang. De skapar bättre sammanhållning både för vuxna och för barn. Du lär känna föräldrar till sina barns klasskamrater, vilket kan skapa trygghet under hela uppväxtiden. Aktiviteter som inbringar pengar ger guldkant för barnen i form av nya lekställningar, utflykter med mera. Kort sagt blir det en positivare skola med en stimulerande inre och yttre miljö för eleverna.