Personal

Kontakter med skolan
Om du undrar över något kring ditt barns skolgång skall du i första hand kontakta ditt barns mentor. Mentor är den lärare som håller i utvecklingssamtalen och som har ett särskilt ansvar för eleven eller den fritidspedagog som har det pedagogiska ansvaret på fritidshemmet. Om mentorn av någon anledning är osäker på hur frågan skall hanteras så går hen vidare till rektor. Du är välkommen med alla dina frågor och dina synpunkter tas om hand för att göra vår verksamhet ännu bättre.

Ledning och administration

Eva Marsh, rektor
E-post: evam@backatorpsskolan.se   031-3858202
Jenny Ekberg, bitr. rektor
E-post: jennye@backatorpsskolan.se 031-3858205

Susanne Lundberg, expeditionen, administrativ chef
E-post: susannel@backatorpsskolan.se
031-3858201 Sjukanmälan av elever görs på detta nummer mellan kl 7-8.00
(sjukanmälan personal)
0707898201

Nathalie Hellmuth, Ekonomi
E-post: nathalieh@backatorpsskolan.se
Arbetar endast tisdagar

Pero Pranjic, Vaktmästare
E-post: perop@backatorpsskolan.se
031-3858210

Skolsköterska
Maria Lindgren E-post: marial@backatorpsskolan.se
031-3858203  

Kurator
Karin Sörstedt-Forsell E-post karinsf@backatorpsskolan.se
031-3858212

Styrelse
E-post: styrelsen@backatorpsskolan.se

Arbetslag Styrman årskurs Fka-3 A
Fka
Britt-Marie Kociano, förskollärare E-post: Britt-mariek@backatorpsskolan.se
Sophie Dyrhe, lärare E-post: sophied@backatorpsskolan.se
Helen Tracey, f-ped E-post: helent@backatorpsskolan.se
1A
Hilda Almgren, lärare E-post: hildaa@backatorpsskolan.se
Marie Nieminen, f-ped E-post: marien@backatorpsskolan.se
Johannes Gustavsson, resurs, E-post: johannesg@backatorpsskolan.se
2A
Caroline Lippens, lärare E-post: carolinel@backatorpsskolan.se
Arvid Enemar, f-ed E-post: arvide@backatorpsskolan.se
3A
Ingrid Jonsson, lärare E-post: ingridj@backatorpsskolan.se
Suss Andersson, f-ped E-post: susannea@backatorpsskolan.se

Stina Schön; skolgårdsvärd, E-post: stinas@backatorpsskolan.se

Arbetslag Sjöman årskurs Fkb-3 B
Fkb

Martin Hansen, förskollärare, E-post martinh@backatorpsskolan.

Jessica Hansson, lärare E-post: jessicah@backatorpsskolan.se

Carina Hellgren, f-ped E-post: carinah@backatorpsskolan.se


1B
Torbjörn Nyberg, lärare E-post: torbjornn@backatorpsskolan.se
Anna Mauritz, f-ped E-post: annam@backatorpssolan.se
2B
Malin Hellman, lärare E-post: malinh@backatorpsskolan.se
Gustav Lindecrantz, fritidslärare E-post: gustavl@backatorpsskolan.se
3B
Hanna Averby, lärare E-post: hannaa@backatorpsskolan.se
Elin Linder, lärare, f-ped E-post: elinl@backatorpsskolan.se

Tua Oskarsson, fritidsped E-post tuao@backatorpsskolan.se

Otto Bäckström, resurs E-post: ottob@backatorpssskolan.se

Martina Hansson, Fritidslärare E-post:martinah@backatorpsskolan.se
Tina Zander, Fritidspedagog E-post: tinaz@backatorpsskolan.se
Jonatan Kummel, Fritidslärare/Klubben E-post: jonatank@backatorpsskolan.seArbetslag Sjörövarna årskurs 4-6
4a, 4b
Oliver Jönsson, lärare E-post: oliverj@backatorpsskolan.se
Emma Engström, lärare E-post: emmae@backatorpsskolan.se
Marie Lindenmo, fritidspedagog Klubben E-post: mariel@backatorpsskolan.se
Salar Heidari, fritidslärare Klubben Idrott E-post: salarh@backatorpsskolan.se
5a, 5b
Anders Norén, lärare E-post; andersn@backatorpskolan.se
Linn Boklund-Frick, lärare E-post:  linnbf@backatorpsskolan.se
Maria Alves Cerveira, resurs E-post: mariaac@backatorpsskolan.se
6a, 6b
Linda McEwan, lärare E-post: lindamce@backatorpsskolan.se
Gianina Oskarsson lärare E-post; gianinao@backatorpsskolan.se
Christoffer Dahl, fritidslärare E-post; christofferd@backatorpsskolan.se
Oliver Åström, resurs E-post; olivera@backatorpsskolan.se


Anna Lundell, Lärare It-pedagog E-post; annal@backatorpsskolan.se

Spec-lärare
Karin Glänneskog, lärare E-post: karing@backatorpsskolan.se
Helena Lindqvist, lärare E-post:helenal@backatorpsskolan.se

Utomhuspedagog
Johan Byström, fritidspedagog E-post: johanb@backatorpsskolan.se
Verkstan
Anna Johansson, lärare E-post: annaj@backatorpsskolan.se

Slöjd
Annizette Lundberg. Textillärare E-post; annizettel@backatorpsskolan.se
Fredric Berggren, lärare E-post; fredricwb@backatorpsskolan.se

Spec. pedagog
Linnea Mattsson, E-post: linneam@backatorpsskolan.se 
Bibliotek 
Sabina Ögren E-post: sabinao@backatorpsskolan.se
Nea Eliasson, E-post: neae@backatorpsskolan.se