Personal

Kontakter med skolan
Om du undrar över något kring ditt barns skolgång skall du i första hand kontakta ditt barns mentor. Mentor är den lärare som håller i utvecklingssamtalen och som har ett särskilt ansvar för eleven eller den fritidspedagog som har det pedagogiska ansvaret på fritidshemmet. Om mentorn av någon anledning är osäker på hur frågan skall hanteras så går hen vidare till rektor. Du är välkommen med alla dina frågor och dina synpunkter tas om hand för att göra vår verksamhet ännu bättre.

Ledning och administration

Eva Marsh, rektor
E-post: evam@backatorpsskolan.se   031-3858202
Jenny Ekberg, bitr. rektor
E-post: jennye@backatorpsskolan.se 031-3858205

Susanne Lundberg, expeditionen, administrativ chef
E-post: susannel@backatorpsskolan.se
031-3858201 Sjukanmälan av elever görs på detta nummer mellan kl 7-8.00
(sjukanmälan personal)
0707898201

Nathalie Hellmuth, Ekonomi
E-post: nathalieh@backatorpsskolan.se
Arbetar endast tisdagar

Pero Pranjic, Vaktmästare
E-post: perop@backatorpsskolan.se
031-3858210

Skolsköterska
Maria Lindgren E-post: marial@backatorpsskolan.se
031-3858203  

Kurator
Karin Sörstedt-Forsell E-post karinsf@backatorpsskolan.se
031-3858212
Maria Forsberg Peiris E-post: mariafp@backatorpsskolan.se

Styrelse
E-post: styrelsen@backatorpsskolan.se

Arbetslag Styrman årskurs Fka-3 A
Fka
Britt-Marie Kociano, förskollärare E-post: britt-mariek@backatorpsskolan.se
Eva Liljedahl, lärare E-post: eval@backatorpsskolan.se
Hanna Delin, f-lärare E-post hannad@backatorpsskolan.se
Johannes Gustavsson, resurs, E-post: johannesg@backatorpsskolan.se
1A
Caroline Lippens, lärare E-post: carolinel@backatorpsskolan.se
Suss (Susanne) Andersson, f-lärare E-post: susannea@backatorpsskolan.se
2A
Linnea Foughman, Lärare E-post; linneaf@backatorpsskolan.se
Martin Hansen, f-ped E-post; martinh@backatorpsskolan.se
Frida Diab, resurs, E-post:fridad@backatorpsskolan.se
3A
Nea Eliasson, lärare E-post: neae@backatorpsskolan.se
Ida Honkonen, f-lärare E-post: idah@backatorpsskolan.se


Stina Schön; resurs E-post: stinas@backatorpsskolan.se

Arbetslag Sjöman årskurs Fkb-3 B
Fkb
Charlotta Acevski, förskollärare E-post: charlottaa@backatorpsskolan.se
Torbjörn Nyberg, lärare E-post: thorbjornn@backatorpsskolan.se
Satu Säkkinen, fritidslärare E-post: satus@backatorpsskolan.se

1B
Anna Mauritz, Lärare E-post; annam@backatorpsskolan.se
Gustav Lindecrantz, fritidslärare E-post:gustavl@backatorpsskolan.se
2B
Hanna Averby, lärare E-post: hannaa@backatorpsskolan.se
Carina Hellgren, fritidslärare Ep-post; carinah@backatorpsskolan.se
Otto Bäckström, resurs E-post: ottob@bacakatorpsskolan.se

3B
Jessica Hansson, lärare E-post: jessicah@backatorpsskolan.se
Helen Tracey, Fritidsped E-post: helent@backatorpsskolan.se


Martina Hansson, Fritidslärare E-post: martinah@backatorpsskolan.se
Tina Zander, Fritidspedagog E-post: tinaz@backatorpsskolan.se
Jonathan Kummel, Fritidslärare E-post: jonathank@backatorpsskolan.se


Spec-lärare
Helena Lindqvist, lärare E-post: helenal@backatorpsskolan.se

Arbetslag Sjörövarna årskurs 4-6
4A, 4B
Anders Norén, lärare E-post; andersn@backatorpsskolan.se
Linn Boklund-Frick, lärare E-post:  linnbf@backatorpsskolan.se
Maria Alves Cerveira, resurs E-post: mariaac@backatorpsskolan.se
Marie Lindenmo, fritidspedagog Klubben E-post: mariel@backatorpsskolan.se

Christin Talani, fritidspedagog Klubben E-post: christinbt@backatorpsskolan.se Mats Arvidsson, fritidspedagog
5A, 5b
Linda McEwan, lärare E-post: lindamce@backatorpsskolan.se
Gianina Oskarsson, Lärare E-post; gianinao@backatorpsskolan.se
Christoffer Dahl, fritidslärare E-post; christofferd@backatorpsskolan.se
Oliver Åström, resurs E-post;olivera@backatorpsskolan.se

6A, 6B
Anna Lundell, Lärare E-post; annal@backatorpsskolan.se
Ingrid Jonsson, Lärare E-post; ingridj@backatorpsskolan.se
Salar Heidari, fritidslärare E-post; salarh@backatorpsskolan.se

Spec- lärare
Karin Glänneskog, lärare E-post: karing@backatorpsskolan.se

Utomhuspedagog
Johan Byström, fritidspedagog E-post: johanb@backatorpsskolan.se
Verkstan
Anna Johansson, lärare E-post: annaj@backatorpsskolan.se

Slöjd
Annizette Lundberg. Textillärare E-post; annizettel@backatorpsskolan.se
Fredric Berggren, lärare E-post; fredricwb@backatorpsskolan.se

Spec. pedagog
Helena Lindqvist, lärare E-post: helenal@backatorpsskolan.se
Linnea Mattsson, E-post: linneam@backatorpsskolan.se  (F-led tom mars 2022)

Bibliotek
Sabina Ögren, E-post: sabinao@backatorpsskolan.se