Personal

Kontakter med skolan
Om du undrar över något kring ditt barns skolgång skall du i första hand kontakta ditt barns mentor. Mentor är den lärare som håller i utvecklingssamtalen och som har ett särskilt ansvar för eleven eller den fritidspedagog som har det pedagogiska ansvaret på fritidshemmet. Om mentorn av någon anledning är osäker på hur frågan skall hanteras så går hen vidare till rektor. Du är välkommen med alla dina frågor och dina synpunkter tas om hand för att göra vår verksamhet ännu bättre.

Ledning och administration

Annika Kummel, rektor
E-post: annikak@backatorpsskolan.se
031-3858202

Eva Marsh, Bitr. rektor, administrativ chef
E-post: evam@backatorpsskolan.se
031-3858214

Jenny Larsson, Bitr. rektor
E-post: jennyl@backatorpsskolan.se

Susanne Lundberg, expeditionen
E-post: susannel@backatorpsskolan.se
031-3858201 Sjukanmälan av elever görs på detta nummer mellan kl 7-8.00
(sjukanmälan personal)
0707898201

Nathalie Hellmuth, Ekonomi
E-post: nathalieh@backatorpsskolan.se
031-3858211
Arbetar endast tisdagar

Pero Pranjic, Vaktmästare
E-post: perop@backatorpsskolan.se
031-3858210

Skolsköterska
Maria Lindgren E-post: marial@backatorpsskolan.se
031-3858203  Påbörjar sin tjänst 18/5-21

Kurator
Karin Sörstedt-Forsell E-post karinsf@backatorpsskolan.se
031-3858212

Styrelse
E-post: styrelsen@backatorpsskolan.se

Arbetslag Styrman årskurs Fka-3 A
Fka
Britt-Marie Kociano, f-lärare E-post: britt-mariek@backatorpsskolan.se
Caroline Lippens, lärare E-post: carolinel@backatorpsskolan.se
Salar Heidari, f-ped E-post: salarh@backatorpsskolan.se

1A
Linnea Foughman, Lärare E-post; linneaf@backatorpsskolan.se
Martin Hansen, f-ped E-post; martinh@backatorpsskolan.se

2A
Nea Eliasson, lärare E-post: neae@backatorpsskolan.se
Ida Honkonen, f-lärare E-post: idah@backatorpsskolan.se

3A
Eva Liljedahl, lärare E-post: eval@backatorpsskolan.se
Suss (Susanne) Andersson, f-lärare E-post: susannea@backatorpsskolan.seArbetslag Sjöman årskurs Fkb-3 B
Fkb
Malin Hellman, Lärare E-post; malinh@backatorpsskolan.se
Anna Mauritz, Lärare E-post; annam@backatorpsskolan.se
Gustav Lindencrantz, f-ped E-post: gustavl@backatorpsskolan.se

1B
Hanna Averby, lärare E-post: hannaa@backatorpsskolan.se
Carina Hellgren, fritids lärare Ep-post; carinah@backatorpsskolan.se

2B
Jessica Hansson, lärare E-post: jessicah@backatorpsskolan.se
Helen Tracey, Fritids ped E-post: helent@backatorpsskolan.se
3B
Helena Lindqvist, lärare E-post: helenal@backatorpsskolan.se
Hanna Delin, fritids ped E-post; hannad@backatorpsskolan.se
Maria Alves Cerveira, resurs E-post: mariaac@backatorpsskolan.se

Charlotta Acevski, f-lärare E-post: charlottaa@backatorpsskolan.se
Satu Säkkinen, fritids lärare E-post: satus@backatorpsskolan.se

Arbetslag Sjörövarna årskurs 4-6
4A, 4b
Linda McEwan, lärare E-post: lindamce@backatorpsskolan.se
Gianina Oskarsson, Lära-post; gianinao@backatorpsskolan.se
Christoffer Dahl, fritidslärare E-post; chrisofferd@backatorpsskolan.se
Oliver Åström, resurs E-post;olivera@backatorpsskolan.se

5A, 5B
Anna Lundell, Lärare E-post; annal@backatorpsskolan.se
Ingrid Jonsson, Lärare E-post; ingridj@backatorpsskolan.se


6A, 6B
Karin Glänneskog, lärare E-post: karing@backatorpsskolan.se
Anders Norén, lärare E-post; andersn@backatorpsskolan.se
Fredric Berggren, lärare E-post; fredricwb@backatorpsskolan.se

Verkstan
Anna Johansson, lärare E-post: annaj@backatorpsskolan.se

Slöjd
Annizette Lundberg. Textillärare E-post; annizettel@backatorpsskolan.se
Eric Hammarström, trä o metallärare E-post: erich@backatorpsskolan.se

Spec. pedagog
Linnea Mattsson, E-post: linneam@backatorpsskolan.se

Bibliotek
Sabina Ögren, E-post: sabinao@backatorpsskolan.se