Skolinspektionen

Skolinspektionens senaste granskning av vår skola gav mycket gott betyg. De bedömer att vi uppfyller de krav som ställs i lagar och regler för skolan, (t ex i läroplan och skollag). Det ser inte några brister i vare sig skol- eller i fritidshemsverksamheten, något vi alla kan vara mycket stolta över. Läs mer i dokumenten som länkas nedan och sprid gärna informationen vidare till föräldrar som kan vara intresserade att ha sina barn på skolan.