Skolkör

Skolan har två körer, F-3 och 4-6. De träffas varannan vecka på torsdagar. Kören har framträdande ett par gånger per läsår. Kören övar i vår nya studio.