Stiftelse

Övergång till stiftelse
Föreningen har beslutat att flytta över skolans drift i en stiftelse. Stiftelsens ändamål är att bedriva en icke vinstdrivande skolverksamhet och fritidshemsverksamhet enligt svensk skollag och läroplan. Stiftelsen ska förvaltas av en styrelse, som består av tre till sju ledamöter. Från och med augusti 2021 drivs skolan som en stiftelse.