Stiftelse

Planerad övergång till stiftelse
Föreningen har beslutat att flytta över skolans drift i en stiftelse. Stiftelsens ändamål är att bedriva en icke vinstdrivande skolverksamhet och fritidshemsverksamhet enligt svensk skollag och läroplan. Stiftelsen ska förvaltas av en styrelse, som består av tre till sju ledamöter.

Backatorpsskolans personal och vårdnadshavarna till eleverna på skolan har rätt att utse var sin ledamot. Personalrepresentanten ska vara lärare/personal på skolan och föräldrarepresentanten ska vara vårdnadshavare till barn som undervisas på skolan under mandatperioden.

Stiftelsens tre första ledamöter heter Lars Axelsson, Eva Mars och Göran Bengtsson.
En formell övergång kommer tidigast att ske under kalenderåret 2021 och senast vid början av läsåret 2022/23.