Styrelse

Styrelsen för Backatorps Skolkooperativ ekonomiska förening träffas en gång i månaden och rektor deltar hela eller delar av mötet. På hösten varje år är det årsstämma.

Styrelsen i Backatorpsskolan för läsåret 2020/2021 består av:
Eva Mars Ordförande. Biträdande rektor och administrativ chef
Lars Axelsson Ledamot. Kassör och personalansvar rektor.
Sara Vahlberg Ledamot. Vårdnadshavare till elev på skolan
Anna Johansson Ledamot. Lärare på skolan
Magnus Orre Ledamot. Vårdnadshavare till elev på skolan
Lars Bergman Suppleant. Vårdnadshavare till elev på skolan
Eva Liljedahl Suppleant. Lärare på skolan

Du når alla i styrelsen genom att skicka ett mail till e-postadress: styrelsen@backatorpsskolan.se

Ta gärna kontakt med styrelsen om du vill engagera dig i något eller har idéer om hur saker kan göras bättre. Vill du nå någon enskild ledamot kan du få kontaktuppgifter av Susanne på expeditionen.

Lars Axelsson är personalansvarig för rektor och det är till honom du vänder dig om du vill framföra något om ledningen.

5-årsplan för utveckling av skolan
Mellan 2013-2017 har Backatorps skolkooperativs styrelse arbetat strategiskt och operativt med att utveckla en plan för föreningens verksamhet för hur skolan ska drivas på både kort och lång sikt. I december 2017 antog styrelsen en 5-årsplan för utveckling av skolan. Fyra av skolans värdeord ligger till grund för målen: trygghet, samarbete, gemenskap och skola i tiden. Målen är:
  • En skola med stabil ekonomi – trygghet
  • Skolutveckling – samarbete
  • Kommunikationsplanering – gemenskap
  • Goda relationer och samverkan med omgivningen – gemenskap
  • Skolan har lokalmässiga förutsättningar att arbeta mot läroplanens mål – skola i tiden

Syftet med styrelsens strategiska 5-årsplan är att skapa bättre förutsättningar för verksamheten att utföra sitt uppdrag med hög kvalité, enligt skollag och läroplan. Med planen vill styrelsen minska skolans sårbarhet. Målet är att skapa en attraktiv arbetsplats för personal och elever. Den strategiska planen är basen i styrelsens arbete med att ta ett större grepp kring hur skolan skall leva vidare och verka på kort och lång sikt.