Valberedning

Valberedningen är föreningens instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera skolans verksamhet på en övergripande nivå. Valberedningen är en förtroendevald arbetsgrupp vars uppdrag är att förbereda samtliga val som genomförs på föreningsstämman (ordförande och sekreterare vid stämman, justerare, styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter) samt frågan om arvode till styrelseledamöterna.

Styrelsen bestämmer inte över valberedningen. Är du intresserad att själv vara med i styrelsen eller vill du nominera någon kontaktar du någon i valberedningen.

Valberedningen
Susanne Lundberg, skoladminstratör personal
Helena Lindqvist, personal
Johanna Vidjeskog, vårdnadshavare
Henrik Pehrson, vårdnadshavare