Backatorps Skolkooperativ


Backatorps Skolkooperativ ekonomiska förening är en icke vinstdrivande förening som sedan 1993, bedriver skolverksamhet för låg- och mellanstadium samt förskoleklass. Utöver detta har föreningen fritidsverksamhet för barnen i skolan. Ca 340 barn går på skolan. Främsta intäkten är kommunal skolpeng som skolan får från Göteborgs Stad, Norra Hisingen.

Som medlem i Backatorps skolkooperativ hittar du aktuell information på föreningens medlemssidor. Som vårdnadshavare loggar du in med ditt barns googlekonto. Personal har direkt åtkomst.
https://sites.google.com/a/backatorpsskolan.se/backatorps-skolkooperativ/