Backatorpsskolan är en omtyckt icke vinstdrivande fristående skola. Vi erbjuder förskoleklass, skolverksamhet för år 1–6 samt fritidshem. Skolan ligger naturskönt med en fantastisk skolgård och skogen intill där en del av verksamheten sker. Eleverna är delaktiga i utformning av skolgårdsmiljön och lekförråd. En mycket erfaren och engagerad personalstyrka ger förutsättningar för hög måluppfyllelse. Vi har ett bemannat skolbibliotek med bra medieresurser, ett väl fungerande elevhälsoteam, omtyckt fritidshem och utvecklat miljöarbete. Skolans klimat genomsyras av trygghet och förtroende med lärande i centrum.
Föräldraengagemang på Backatorpsskolan skapar grund för trygghet och arbetsro. 
Sista ansökningsdatum för ansökan till förskoleklass 22/23 är den 30 november.

Vi tar löpande emot nya ansökningar till Backatorpsskolan och har några lediga platser. Välkommen att ansöka genom att fylla i formuläret som ni hittar under Ansök till oss

Frånvaro av elever ska anmälas varje dag. Detta för att nå en högre nivå av säkerhet. Undantaget är när ni reser bort, då söker ni ledigt för flera dagar.
Vi önskar att ni ringer senast kl 8.00, så att berörda lärare kan få informationen före skoldagens början. När du ska anmäla sjukfrånvaro ringer du följande nummer:
Exp 031-3858201
Webbsidan fungerar bäst med Google Chrome


Susanne Lundberg
expeditionen
031-3858201
( sjukanmälan av elev
görs här kl 7-8.00 )