Välkommen!

Glädje, Trygghet, Gemenskap

Stiftelsen Backatorpsskolan är en omtyckt icke vinstdrivande fristående skola. Vi erbjuder förskoleklass, skolverksamhet för år 1–6 samt fritidshem.
Skolan ligger naturskönt med en fantastisk skolgård och skogen intill där en del av verksamheten sker. Eleverna är delaktiga i utformning av skolgårdsmiljön och lekförråd.
En mycket erfaren och engagerad personalstyrka ger förutsättningar för hög måluppfyllelse.

Vi har ett bemannat skolbibliotek med bra medieresurser, ett väl fungerande elevhälsoteam, omtyckt fritidshem och utvecklat miljöarbete. Skolans klimat genomsyras av trygghet och förtroende med lärande i centrum.
Föräldraengagemang på Backatorpsskolan skapar grund för trygghet och arbetsro.


Vi tar löpande emot nya ansökningar till Backatorpsskolan och har några lediga platser. Välkommen att ansöka genom att fylla i formuläret som ni hittar under Ansök till oss.


Frånvaro av elever ska anmälas varje dag på Admentum. Detta för att nå en högre nivå av säkerhet. Undantaget är när ni reser bort, då söker ni ledigt för flera dagar, även det görs i Admentum.
Vi önskar att ni anmäler/ringer senast kl 8.00, så att berörda lärare får informationen före skoldagens början. Anmäl sjukfrånvaro via appen Admentum eller på nummer 0707-898201