Hållbar utveckling

Skolutvecklingsprojekt inom EU, Erasmus +
Backatorpsskolan har mellan 2021-2023, tillsammans med partners från Finland, Norge, Sverige och Slovenien, genomfört ett EU-finansierierat projektet, Erasmus + strategiska partnerskap Skolutbildning. Projektet pågick fram till hösten 2023 och Backatorpsskolan var som initiativtagare även koordinator och ansvarig för projektet. Projektets mål var att engagera forskare, lärare och studenter i att utveckla arbetssättet Storyline som ett verktyg för undervisning och lärande om resiliens och hållbar utveckling. Skolans mål med detta projekt var att än mer knyta an skolan till omvärlden och hitta fler sätt att tillgodose elevers (människors) behov av meningsfullhet och framtidstro gällande klimatet.


En resurssida med filmer, forskning, utvärderingsmaterial med mera togs fram inom projektet. Du som är intresserad att utveckla din skolas arbete med hållbar utveckling hittar mycket där.

https://storyline.education/


Projektet har för skolans del inneburit mycket kompetensutveckling av olika slag.

Skolans lärare och rektor har även skrivit boken, Att undervisa i hållbar utveckling, Relationellt perspektiv, tillsammans med Margaretha Häggström som är doktor i pedagogiskt arbete och lektor i ämnesdidaktik vid Göteborgs Universitet.

Boken finns att beställa hos Studentlitteratur

En axplock av skolutvecklingarbetet inom Erasmus ges här nedan som exempel på vad vi gärna delar med oss genom presentationer eller workshops.


Studiedagarna vecka 44, 2021 för all personal handlade om Storyline, Hållbar utveckling och resilience. All personal diskuterade texten från Skolverkets lärmodul, Didaktiska utmaningar och perspektiv på hållbar utveckling (PDF) av Iann Lundegård, Anders Urbas, Claes Malmberg och Helen Hasslöf
Inspel gavs också bla från föreläsare som bidragit på ett Learning and teaching event inom EU projektet som rektor och förstelärare deltagit i Stockholm tidigare i oktober. Pella Thiel från the Transition movement and End-ecocide Sweden på engelska som handlade om pain and participation, transformation and resilience in a living world.


Arbetet gav många tankar om vilken skola vi vill ha för att alla ska må bra och utvecklas på bästa sätt.

 • “Det eller De jag TYCKER om BRYR jag mig om.”
 • “Vad ska skolan göra, lära?” ( Samma saker som förväntas av dagens ledare på alla nivåer)
  lösa saker tillsammans
  - kritiskt tänkande
  - lära oss känna och känna igen känslor
  - reflektion
  - skapa djup relation till naturen


Dagen blev ett startskott för en omfattande ändring av arbetssätt på hela skolan mot ett tematiskt arbete. Vi beslutade att ta ett omtag och på allvar utveckla samarbetsformer i arbetslagen och undervisning som främjar entreprenörskap. Målsättningen är att våra elever ska utveckla de förmågor som rustar dem att vara kreativa och samarbeta med andra människor både nationellt och internationellt. Att samplanera och genomföra olika teman utifrån läroplanens mål utvecklar undervisningen och hjälper oss att nå denna målsättning.


Förstelärare och biträdande rektor besökte under hösten Katarinaskolan i Finland och intervjuade lärare och elever i samband med produktionen av en film. På ett efterföljande personalmöte fick vi en fin presentation av positiv pedagogik från Finland. Pedagogernas ledord verkar vara utgå från frågan- what´s strong with you istället för what´s wrong with you! Lätt att förstå att de med ett sådant arbete för fjärde gången i rad 2021 toppade statistiken och blev världens lyckligaste land. Flera på skolan började efter det arbeta utifrån boken “Öka välbefinnandet i skolan” som köptes till varje arbetslag. Läroplanen för den grundläggande utbildningen i Raseborg, har också blivit viktigt inspiration för oss på skolan.


I december hölls ett event i Åbo i Finland som handlade om hur vi i skolan kan arbeta med utmaningarna gällande klimatet genom transformativt lärande, entreprenöriellt lärande och storyline.


I mars öppnade vi skolan för studiebesök under en heldag. Besökare från Sverige, Grekland, USA, Finland och Norge på plats och fick se hur vi arbetar med utomhuspedagogik och storyline. Personal och elever roddade klassrumsbesök och elever var guider. Storylinearbeten som visades var:
Staden åk 2
Trollet FKA
Bondgården åk 1
Nya grannar åk 4
Forntiden 3AB - utomhus
Forntiden 3A inomhus
Hållbar marknad åk 5
Utöver besök hos elever och deras storylines hade vi ha en station där besökarna fick göra var sin karaktär, de fick gå rundvandring och se presentationer via QR-koder, de fick lunch och fika, och göra en filmad utcheckning med deras karaktär i syfte att fånga upp vad det tog med sig från besöket. Besökarna var så nöjda och imponerade.


Citat från inlägg på den skottska fb sidan från Carol Omand:
There was a wonderful visit to Backatorpsskolan in Sweden, Headteacher, Eva Marsh. People are still talking about this fantastic experience. Congratulations to Eva, the pupils and all staff for providing this opportunity for colleagues to see Storyline in action and more!

Backatorpsskolan var tillsammans med Göteborgs Universitet värd för en internationell storylinekonferens, tillika ett spridningsevent inom Eu projektet, med 300 deltagare i mars. Flera av skolans lärare föreläste på konferensen som pga covid genomfördes som en Hybrid. Ett 60 tal deltagare samlades för att delta tillsammans i universitets lokaler i Göteborg. Konferensen blev mycket lyckad.


Citat från mail från av storylinemetodens grundare Steve Bell
“I want to send you my deepest Congratulations on the success of the 8th International Storyline Conference. I have heard wonderful reports from participants in the several countries involved regarding the tremendous value of your fantastic programme. I was amazed at what you managed to achieve and especially with all the incredible complications and extraordinary difficulties put in your way by the Covid Pandemic. “


I juni åkte rektor, biträdande rektor, förstelärare, utomhuspedagog och tre lärare till Slovenien för ännu ett Learning and teaching event inom Eu projektet. Eventet handlade om lärande ute i nära samarbete med närsamhället. Skolan vi besökte heter Primary school OS OB RINZI, och är en skola med egna bin, egen honung, grönsaksland och fruktträdgård. Det känns hoppfullt när man ser vad en skola i en liten by i Slovenien åstadkommer med sina elever och utifrån sina förutsättningar som i mångt och mycket liknar våra egna.


Inom ramen för EU projektet har lärare på skolan varit med och producerat en film om skolans arbete med storyline, flera av lärarna har skrivit kapitel i en bok som givits ut av Studentlitteratur. Vetenskapliga artiklar har givits ut som ett resultat av den aktionsforskningsstudie som sju lärare och sex lärarstudenter deltog i under våren 2021.


Filmer, konferensdokumentation, forskningsartiklar med mer finns att läsa på projektets webbsida:
https://storyline.education