Styrelse

Huvudman för skolan är sedan augusti 2021 Stiftelsen Backatorpsskolan.
Styrelsen består av:
Lars Axelsson, ordförande, kassör
Anna Johansson, vice ordförande (vald på 2 år, (till 2024), från personalen)
Annika Kummel, personalansvarig och skolchef.

Marie Pilfalk, ledamot

Göran Bengtsson, ledamot
Sofia Aroseus (vald till två år i, juni 2022, av skolans vårdnadshavare)
Du når alla i styrelsen genom att skicka ett mail till e-postadress:

styrelsen@backatorpsskolan.se

Annika Kummel är personalansvarig för rektor och det är till henne du vänder dig om du vill framföra något om ledningen.
Ta gärna kontakt med styrelsen om du vill engagera dig i något eller har idéer om hur saker kan göras bättre. Vill du nå någon enskild ledamot kan du få kontaktuppgifter av Susanne på expeditionen.

Stiftelseförordnande och stadgar.