Kvalitetsredovisning 2021/2022

Utifrån årets utvärderingar är nedanstående utvecklingsområden för läsåret 2022-2023 framtagna.

  • Utveckla värdegrundsarbetet på skolan med fokus på samarbetet mellan barn och vuxna (prioriterat mål).
  • Utveckla arbetet med skolans digitalisering med fokus på Medie- och informationskunnighet.
  • Utveckla arbetslagens arbetssätt med fokus på att bättre ta tillvara varandras kompetenser.
  • Betyg och bedömning kopplat till studiero.


Utifrån dessa områden skapas mål i verksamheten som är uppföljningsbara.


                                           

                                            Kvalitetsredovisning 2021/2022 Kapitel 1. Bakgrund och metodval >>

Du kan ta del av aktuell och föregående läsårs kvalitetsredovisning nedan.
Kvalitetsredovisning 2020-2021
Kvalitetsredovisning 2019-2020

Kvalitetsredovisning 2018-2019

Kvalitetsredovisning 2017-2018

Kvalitetsredovisning 2016-2017

Kvalitetsredovisning-2015-2016