Skolmat

Kikkis mat, tillhandahåller skolans måltider som är frukost, lunch och mellanmål. Maten tillagas samma dag som den levereras och företaget lagar maten från grunden. Kikkis mat följer de bestämmelser som fastställs av KRAVs regler. För att komma till matsedeln gå in på kikkismat.se.
Menyerna hittar du längst upp på deras hemsida.
Kostlapp skall fyllas i vid höstterminens start samt om det blir någon förändring för eleven under terminens gång. Blanketten lämnas till klasslärare.

Telefonnummer till Kajutan 031-522345