Mål för nästa år

Utifrån årets utvärderingar är nedanstående utvecklingsområden framtagna.


  • Utveckla värdegrundsarbetet på skolan med fokus på samarbetet mellan barn och vuxna
    (prioriterat mål).
  • Utveckla arbetet med skolans digitalisering med fokus på Medie- och informationskunnighet.
  • Utveckla arbetslagens arbetssätt med fokus på att bättre ta tillvara varandras kompetenser.
  • Betyg och bedömning kopplat till studiero.


Utifrån dessa områden skapas mål i verksamheten som är uppföljningsbara.Backatorpsskolan 2022-08-20                Rektor Eva Marsh och biträdande rektor Jenny Larsson