Mål för nästa år

Utifrån årets utvärderingar är nedanstående utvecklingsområden för läsåret 2023/2024 framtagna.

  • Utveckla värdegrundsarbetet på skolan med fokus på att skapa positiva lärmiljöer (prioriterat mål).
  • Utveckla arbetet med skolans digitalisering med fokus på Medie- och informationskunnighet.
  • Utveckla undervisningen med fokus på läslust.
  • Utveckla arbetslagens arbetssätt med fokus på att bättre ta tillvara varandras kompetenser.
  • Utveckla fritidshemmens arbetssätt med fokus på att erbjuda eleverna en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.


Utifrån dessa områden skapas mål i verksamheten som är uppföljningsbara.


Backatorpsskolan 2023-07-07


Rektor Eva Marsh och biträdande rektor Jenny Ekberg