Fritidshem

Telefonnummer till fritidshemsavdelningar samt till fritidsklubben

Avd. Fka-1A
Hus Skeppet
Tel: 0707898223
Helen, Jonatan, Suss och Mia torsdagar

Avd. Båtsman 2A-3A
Tel: 0707898222
Marie N, Christin, Johan, Oliver, Otto och Mia måndagar

Avd. KLUBBEN
Tel: 0707898207
Arvid, Stina och Gustav

Avd. Fkb-1B
Hus Fyren
Tel: Ring 0707898230   
Christoffer, Carina, Sabina, Kajsa och Maria

Avd. Nidingen 2B-3B
Tel: 0707898230
Salar, Tina och Anna M

Vid lov görs ändringar av tider på telefon 0313858223

Skolresurser

Gustav

Wilma

Rebecka

Ellen

Liam