Bibliotek

Alla elever på Backatorpsskolan har tillgång till skolbiblioteket som en viktig del i sitt lärande. Samtliga klasser har en bestämd bibliotekstid varje vecka tillsammans med skolbibliotekarien, men har möjlighet att besöka biblioteket oftare än så med sina vanliga pedagoger. Fritidshemmet har också tillgång till biblioteket på eftermiddagarna tillsammans med sina fritidspedagoger.

Under sin tid på Backatorpsskolan ska eleverna, genom vårt arbete med läslust och skolbibliotek, få:

 • tillgång till ett stort utbud av varierad litteratur
 • god läsförståelse
 • grunden till ett livslångt intresse för litteratur
 • stimulera sin fantasi
 • känna lust och glädje för litteratur


Läslust ska stimuleras av alla vuxna runt eleverna och vi försöker hela tiden få dem att förstå vikten av att välja rätt svårighetsgrad på böckerna de lånar. Om ditt barn kommer hem med en bok med mer text än det klarar av att läsa själv, läs tillsammans högt istället!

God läsförståelse är grundläggande för mycket i en människas liv; för möjligheten att delta i det demokratiska samtalet, för utvecklandet av den egna identiteten, för förståelsen av omvärlden och mycket mer.
Flickan i länken nedan förklarar varför det är så viktigt med vuxnas engagemang:

Vet du om att du kan förändra ditt barns liv?

(Filmen finns med fransk, engelsk, persisk, arabisk och somalisk textning på Göteborgs stadsbiblioteks Youtube-kanal).


DU kan stötta skolans arbete och bidra till ditt barns läsutveckling genom att:

 • läsa tillsammans med ditt barn, oavsett ålder eller om det redan “knäckt läskoden”
 • ställa frågor om det som lästs
 • diskutera textens innehåll och svåra ord
 • be ditt barn att sammanfatta (sidan, kapitlet eller hela boken)
 • prata om vad ni tror kommer att hända längre fram i boken
 • läsa böcker på barnets hemspråk om det är annat än svenska
 • visa att du själv är en läsare; barn inspireras av vuxna i sin närhet
 • läsa tillsammans med ditt barn, exempelvis varannan rad eller varannan sida

       

      Bästa föräldrar, läs gärna brevet från Helena om läsning    

       Det här brevet vill jag att ni ska läsa

       I want you to read this letter about reading


Härunder kan du ladda ner vår plan för läslust och skolbibliotek:

Backatorpsskolans plan för läslust och bibliotek.pdf


Tillsammans kan vi göra skillnad!

Vi har ett fint och välsorterat bibliotek med många nya, fina böcker och skolan satsar mycket på inköp av ny litteratur eftersom det är vad eleverna helst vill läsa, precis som många vuxna. Därför arbetar vi mycket med att få eleverna att uppskatta atmosfären i biblioteket, rummets stillhet och böckernas rika värld samt lyssnar in och försöker tillmötesgå elevernas egna önskemål när vi inhandlar ny litteratur. Vi är såklart rädda om våra böcker och vill att de ska hålla så länge som möjligt och glädja så många som möjligt. Därför påminner vi ständigt om vikten av att vara varsam med sådant man lånar.


Om lån:

I förskoleklass får eleverna låna en bok åt gången; att ansvara för en bok, hålla koll på den och återlämna den brukar vara fullt tillräckligt i den åldern. Från och med årskurs ett kan eleverna låna två böcker och med fördel ta med en av dem hem, så att de tränar sin läsning både i hemmet och i skolan.


Böckerna lånas ut i maximalt fyra veckor, men det går bra att förnya sitt lån om ingen annan elev står på kö till just den boken. Med jämna mellanrum skriver vi ut påminnelser som lärarna delar ut till eleverna. Handlar det om försenade böcker som någon annan står på kö till pratar vi först med eleven, därefter skickar vi ett meddelande hem så att du kan hjälpa till att leta/påminna.


Borttappade eller förstörda böcker är vårdnadshavare skyldig att ersätta med ett likvärdigt exemplar eller med ett schablonbelopp på 100 kronor per bok.


Hör av dig till oss eller till ditt barns mentor om du vill komma och låna en bok att läsa tillsammans hemma med ditt barn, eller besök Backa bibliotek om vi inte har öppet!

Vänliga hälsningar Sabina Ögren sabinao@backatorpsskolan.se 

Nea Eliasson neae@backatorpsskolan.se


Högläsning

Högläsning för eleverna är en regelbunden undervisningsaktivitet eftersom det bidrar till ökat ordförråd och stimulans för det egna läsandet.

"Att bli läst för, att delta i samtal om det man läst tillsammans, att fundera över det man hört läsas och att uttrycka sig i bild eller genom dramatisering är såväl språkutvecklande som spännande och intressant. Under hela skoltiden betyder lärarens högläsning mycket för elevernas utveckling: av gemenskap, engagemang, ökande förtrogenhet med språkets skriftliga uttrycksformer, utveckling av ordförråd och inte minst för njutning av god högläsning!" s 34 Nya språket lyfter Skolverket.


Boken Den meningsfulla högläsningen finns att låna i vårt bibliotek. Föräldrar är alltid välkomna till skolans bibliotek för att låna böcker med sina barn. Det finns mycket du som
förälder kan göra för stötta ditt barns läsande. Exempelvis:

 • uppmuntra till läsning
 • läsa högt för ditt barn
 • fortsätta högläsa också när ditt barn har blivit läskunnigt
 • ställa frågor om det som lästs
 • diskutera textens innehåll och svåra ord
 • be barnet att sammanfatta sidan, kapitlet eller hela boken
 • prata om vad ni tror kommer att hända längre fram i boken
 • barn blir inspirerade av vuxna som läser själva
 • läs tillsammans med ditt barn t.ex. varannan rad eller varannan sida
 • skolan har ett fint bibliotek, titta gärna in och låna en bok!

På skolans Youtubekanal finns digitala boktips i form av små filmer som elever i årskurs 3 har spelat in. Boktipsen sitter som QR koder i böckerna de tipsar om.
På bilden ser du två elever som har läsmysdag i sin klass i årskurs 1. Detta och mycket mer gör skolans pedagoger i samarbete med skolbibliotekarien för att stimulera elevernas läslust. Mer om skolbibliotekets verksamhet står beskrivet i skolans kvalitetsarbete.

Under många år har vi utvecklat skolbiblioteksverksamheten till en mycket hög kvalitetsnivå även i nationell jämförelse. Ett välfungerande skolbibliotek har stor betydelse för elevernas måluppfyllelse och vi arbetar målinriktat med att stimulera elevernas läslust, söklust och förmedlingslust. Läroplanen föreskriver att eleverna ska ges möjlighet att lära sig att förstå mediernas roll, att kritiskt kunna värdera deras innehåll och fatta välgrundade beslut både som sändare och mottagare.


Grundskoleförvaltningens utvecklingsplan för skolbiblioteken i Göteborg är väl värd att läsa för den som är intresserad av vad det skolbibliotek kan vara.
https://sites.google.com/grundskola.goteborg.se/sbc/skolbibliotekets-bra-att-veta/skolbiblioteksplanen?authuser=0