Övrig personal

Skolan har två lokalvårdare som heter Sean och Lea. De är anställda av skolan och städar under dagtid.
Skolmåltidspersonalen är anställda av skolans matleverantör och Husmor heter Haide.
På bilden finns även Eric och Pero. Pero arbetar som vaktmästare. Eric hjälper till vid behov.