Övrig personal

Skolan har en vaktmäster som heter Pero, (bilden till vänster) en dag i veckan får han hjälp av Fredric som annars är skolans slöjdlärare. 

Skolan har två lokalvårdare som heter Lea och Sean (höger bild). De är anställda av skolan och städar under dagtid.
Skolmåltidspersonalen är anställda av skolans matleverantör Kikkis mat och Husmor heter Haide.