Erasmus+

Erasmusprojektet Education for resilience and sustainability 2021-2023, har inkluderat lärare, rektorer och forskare i Slovenien, Sverige, Norge och Finland. Fokus har varit på att utveckla det pedagogiska arbetssättet Storyline för att implementera skolans demokratiska uppdrag på ett genomtänkt och genomarbetat sätt. Centralt i detta arbete har varit att utbilda eleverna genom demokrati så att de har fått erfara demokrati, utveckla färdigheter som krävs i demokratiska sammanhang och delta i demokratiska aktiviteter. Projektet har tagit det demokratiska uppdraget, skolans miljöperspektiv och frågor om hållbar utveckling på största allvar.


Vi har under projektet skapat flera pedagogiska filmer som finns att se utan kostnad på www.storyline.education

Där finns också många filmade föreläsningar kring lärande för hållbar utveckling samt filmade föreläsningar från konferenserna i Göteborg 2022 och 2023

Använd dem gärna fritt i din egen skolas utvecklingsarbete.


Exempelvis arrangerade vi en kostnadsfri konferens om hållbar utveckling för skolutvecklare och rektorer, 23 mars 2023. 

Konferensen var projektets slutliga spridningskonferens. Vi presenterade vad projektet resulterat i.

Huvudtalare var Aren Wals och Leif Östman. Här finns flera intressanta föreläsningar för den som är intresserad av skolans arbete med hållbar utveckling.

https://storyline.education/the-project/events/Multiplier-event-2023