Antimobbingråd

I varje arbetslag finns en pedagog som har ett särskilt ansvar för att frågor kring elevernas psykosociala miljö regelbundet behandlas på lagets veckomöten. Tillsammans med skolans kurator Karin bildar de en AMOR-grupp.