Storyline - fortbildning

En av storylines grundare, Steve Bell brukar säga att enda sättet att lära sig vad storyline verkligen innebär är att själv delta i en workshop där man praktiskt får pröva metoden. Ju mer vi arbetat med metoden desto mer övertygade blir vi om att han har rätt. Därför satsar vi allt mer på att utveckla workshops och handledningskoncept kring storylinemetoden. Vi försöker därför också att regelbundet erbjuda öppna workshops. Dels grundläggande workshops för pedagoger utan storylineerfarenhet och dels fortsättningsworkshops för pedagoger med praktisk storylineerfarenhet.
Vill ni så kan vi självklart skräddarsy utbildningar för er kommun eller er skola. Kontakta oss i så fall så får vi diskutera hur ni vill att vi lägger upp det.


Exempel på fortbildningsupplägg
Nedanstående upplägg har vi prövat flera gånger och vi vet att de fungerar med gott resultat. Om ni är intresserade av andra upplägg så tag kontakt med oss för att diskutera det.


Fortbildning hos er:
Grundkurs workshop två dagar: Vi kommer ut till er skola eller kommun och håller workshop i era lokaler. På två dagar hinner vi arbeta igenom en storyline samt blicka framåt och fundera kring hur ni själva skall gå vidare. Efter en sådan workshop kommer de flesta lärare och arbetslag igång och arbetar med metoden. Praktiskt arbete varvas med teoretiska genomgångar

Grundkurs workshop en dag: Vi kommer ut till er skola eller kommun och håller workshop i era lokaler. På en dag hinner vi arbeta igenom en storyline och deltagarna får pröva på hur det är att arbeta med metoden. Praktiskt arbete varvas med teoretiska genomgångar.

Handledning av arbetslag: Vi kommer till er och handleder arbetslag i storylinearbetet. Om ni inte har arbetat med storyline förut inleder vi med en eller två fortbildningsdagar.


Fortbildning hos oss:
Vi försöker att så ofta vi kan ge både grundkurser och fortsättningskurser på Hotell Kusten i Göteborg. Både enskilda lärare och arbetslag är välkomna att anmäla sig. Till grundkursen krävs inga förkunskaper men till fortsättningskursen krävs att deltagarna har arbetat med storyline i klassrummet. För aktuella kurser se under respektive rubrik.


Grundkurs i Storyline
Med jämna mellanrum erbjuder vi grundläggande kurs i Storyline för dig som vill pröva att arbeta med Storyline. Du får praktiskt arbeta igenom en Storyline tillsammans med övriga deltagare. Utifrån de praktiska exemplen går vi igenom teorierna och förhållningssättet bakom arbetssättet. Vi diskuterar också hur storylinearbetet kan stödja arbetet med förmågor mot målen i styrdokumenten. Formativ bedömning integreras i arbetet.
På våra grundkurser har vi haft deltagare från förskolan, förskoleklass till år 9, gymnasiet, vuxenutbildningen, privata näringslivet, folkhögskolor, museer och organisationer. Deltagarna brukar vara mycket nöjda. Här följer några citat från utvärderingar.


”Jag har prövat storyline på egen hand förut men först nu förstår jag vad storyline verkligen är.”


”Tack för två inspirerande dagar. Att ni varvat praktiskt och teoretiskt arbete hela tiden har gjort att dagarna rusat iväg.”