Personal

Kontakter med skolan
Om du undrar över något kring ditt barns skolgång skall du i första hand kontakta ditt barns mentor. Mentor är den lärare som håller i utvecklingssamtalen och som har ett särskilt ansvar för eleven eller den fritidspedagog som har det pedagogiska ansvaret på fritidshemmet. Om mentorn av någon anledning är osäker på hur frågan skall hanteras så går hen vidare till rektor. 

Arbetslag Styrman årskurs Fka-3 A

FKA

Britt-Marie Kociano, förskollärare

E-post: britt-mariek@backatorpsskolan.se


Radica Cremle Broman, förskollärare
E-post: radicacb@backatorpsskolan.se


Helen Tracey, f-ped
E-post: helent@backatorpsskolan.se2A

Hilda Almgren, lärare

E-post: hildaa@backatorpsskolan.se


Marie Nieminen, f-ped

E-post: marien@backatorpsskolan.se


Lisa Ek-Thorell, lärare

E-post: lisaet@backatorpsskolan.se


Otto Bäckström, resurs

Epost: ottob@backatorpssskolan.se


Hanna Broström, lärare Kompassen

E-post: hannaa@backatorpsskolan.se


1A

Sophie Dyhre, lärare

E-post: sophied@backatorpsskolan.se


Suss Andersson, fritidslärare

E-post: susannea@backatorpsskolan.se


Oliver Andersson, resurs
E-post: olivera@backatorpsskolan.se


3A

Caroline Lippens, lärare

E-post: carolinel@backatorpsskolan.se


Christin Talani, f-ped
E-post: christint@backatorpsskolan.se


Stina Schön, rastaktivitetsledare

E-post: stinas@backatorpsskolan.se


Arvid Enemar, rastaktivitetsledare

E-post: arvide@backatorpsskolan.se

Arbetslag Sjöman årskurs Fkb-3 B 

Fkb

Martin Hansen, förskollärare

E-post: martinh@backatorpsskolan.se


Lotta Acevski. förskollärare
E-post: charlottaa@backatorpsskolan.se


Carina Hellgren, fritidslärare

E-post: carinah@backatorpsskolan.se


Tua Olofsson, resurs

E-post: tuao@backatorpsskolan.se


Gustav Brunander, resurs

E-post: gustavb@backatorpsskolan.se

2B

Torbjörn Nyberg, lärare

E-post: torbjornn@backatorpsskolan.se


Anna Mauritz, f-ped

E-post: annam@backatorpssolan.seTina Zander, Fritidspedagog

E-post: tinaz@backatorpsskolan.se


Jonatan Kummel, Fritidslärare

E-post:  jonatank@backatorpsskolan.se


1B

Jessica Hansson, lärare

E-post: jessicah@backatorpsskolan.se


Christoffer Dahl, fritidslärare

E-post: christofferd@backatorpsskolan.se


3B

Nur Görgülü, lärare
E-post: nurg@backatorpsskolan.se


Gustav Lindecrantz, fritidslärare

E-post: gustavl@backatorpsskolan.se


Utomhuspedagog/fritidspedagog

Johan Byström, fritidspedagog

E-post: johanb@backatorpsskolan.se

Arbetslag Sjörövarna årskurs 4-6

4A, 4B

Ingrid Jonsson

E-post: ingridj@backatorpsskolan.se


Eva Liljedahl, lärare
E-post: eval@backatorpsskolan.se


Linda McEwan, Lärare

E-post: lindamce@backatorpsskolan.se


Gustaf Robertsson, resurs

E-post: gustafr@backatorpsskolan.se


Salar Heidari, fritidslärare Klubben Idrott

E-post: salarh@backatorpsskolan.se

6A, 6B

Anders Norén, lärare

E-post: andersn@backatorpskolan.se


Linn Boklund-Frick, lärare

E-post: linnbf@backatorpsskolan.se

Ida Person, resurs

E-post: idap@backatorpsskolan.se

Maria Alves Cerveira, resurs

E-post: mariaac@backatorpsskolan.se5A, 5B

Oliver Jönsson, lärare

E-post: oliverj@backatorpsskolan.se


Anna Lundell, lärare It-pedagog

E-post: annal@backatorpsskolan.se


Fanny Tran, Lärare
E-post: fannyt@backatorpsskolan.se


Marie Lindenmo, fritidspedagog Klubben

E-post: mariel@backatorpsskolan.se

Slöjd

Annizette Lundberg. Textillärare

E-post: annizettel@backatorpsskolan.se


Fredric Berggren, lärare

E-post: fredricwb@backatorpsskolan.se

Bibliotek

Sabina Ögren

E-post: sabinao@backatorpsskolan.se


Nea Eliasson

E-post: neae@backatorpsskolan.se


Arbetslag Sjöfåglarna 

Spec. pedagog

Linnea Mattsson

E-post: linneam@backatorpsskolan.se

Spec-lärare 

Karin Glänneskog, lärare

E-post: karing@backatorpsskolan.se


Helena Lindqvist, lärare

E-post: helenal@backatorpsskolan.se

Skolpsykolog

Jasmine Mostofi

E-post: jasminem@backatorpsskolan.se

Joakim Sundmark

E-post:

joakim.sundmark@backatorpsskolan.se

Utvecklingsledare

Anna Johansson, lärare

E-post: annaj@backatorpsskolan.se

Kurator

Karin Sörstedt-Forsell

E-post: karinsf@backatorpsskolan.se

Tel: 0707898212

Skolsköterska

Maria Lindgren

E-post: marial@backatorpsskolan.se

Tel:0707898203

Ledning och administration

Rektor

Eva Marsh

E-post: evam@backatorpsskolan.se

Tel: 0707898214

Administrativ chef

Susanne Lundberg, expedition

E-post: susannel@backatorpsskolan.se

Tel: 0707898201 Sjukanmälan av elever
görs på Admentum eller detta nummer mellan kl 7-8.00
(sjukanmälan personal) Tel: 0707898201

Styrelse

E-post: styrelsen@backatorpsskolan.se

Skolchef: Annika Kummel

annikakummel@gmail.com

Bitr. Rektor

Jenny Ekberg

E-post: jennye@backatorpsskolan.se

Tel: 0707898205

Ekonomi

Nathalie Hellmuth

E-post: nathalieh@backatorpsskolan.se

Arbetar endast tisdagar

Vaktmästare

Pero Pranjic

E-post: perop@backatorpsskolan.se

Tel:0707898210