Personal

Kontakter med skolan
Om du undrar över något kring ditt barns skolgång skall du i första hand kontakta ditt barns mentor. Mentor är den lärare som håller i utvecklingssamtalen och som har ett särskilt ansvar för eleven eller den fritidspedagog som har det pedagogiska ansvaret på fritidshemmet. Om mentorn av någon anledning är osäker på hur frågan skall hanteras så går hen vidare till rektor. 

Arbetslag Styrman årskurs Fka-3 A

FKA

Britt-Marie Kociano, förskollärare

E-post: britt-mariek@backatorpsskolan.se


Lisa Ek-Thorell, lärare

E-post: lisaet@backatorpsskolan.se


Helen Tracey, fritidspedagog
E-post: helent@backatorpsskolan.se

2A

Sophie Dyhre, lärare

E-post: sophied@backatorpsskolan.se


Christin Talani, fritidspedagog
E-post: christint@backatorpsskolan.se


Oliver Andersson, resurs
E-post: olivera@backatorpsskolan.se


Hanna Broström, lärare Kompassen

E-post: hannaa@backatorpsskolan.se


Utomhuspedagog/fritidspedagog

Johan Byström, fritidspedagog

E-post: johanb@backatorpsskolan.se

1A

Radica Cremle Broman, förskollärare
E-post:radicacb@backatorpsskolan.se


Suss Andersson, fritidslärare

E-post: susannea@backatorpsskolan.se


Jonatan Kummel, Fritidslärare på em

E-post: jonatank@backatorpsskolan.se


3A

Anders Norén, lärare

E-post: andersn@backatorpskolan.se


Marie Nieminen, fritidspedagog

E-post: marien@backatorpsskolan.se


Otto Bäckström, resurs

Epost: ottob@backatorpssskolan.se


Rastaktivitetsledare / Klubben

Stina Schön, fritidspedagog

E-post: stinas@backatorpsskolan.se


Arvid Enemar, fritidspedagog

E-post: arvide@backatorpsskolan.se


Arbetslag Sjöman årskurs Fkb-3 B 

Fkb

Martin Hansen, förskollärare

E-post: martinh@backatorpsskolan.se


Lotta Acevski. förskollärare
E-post: charlottaa@backatorpsskolan.se


Kajsa T, fritidspedagog

E-post: kajsa@backatorpsskolan.se


Maria Alves Cerveira, resurs

E-post: mariaac@backatorpsskolan.se


2B

Jessica Hansson, lärare

E-post: jessicah@backatorpsskolan.se


Salar Heidari, fritidslärare, spanska

E-post: salarh@backatorpsskolan.se


FkB

Carina Hellgren, fritidslärare

E-post: carinah@backatorpsskolan.se


2B-3B

Tina Zander, fritidspedagog

E-post: tinaz@backatorpsskolan.se1B

Caroline Lippens, lärare

E-post: carolinel@backatorpsskolan.se


Christoffer Dahl, fritidslärare

E-post: christofferd@backatorpsskolan.se

Tua Olofsson, resurs

E-post: tuao@backatorpsskolan.se

3B

Torbjörn Nyberg, lärare

E-post: torbjornn@backatorpsskolan.se


Anna Mauritz, fritidspedagog

E-post: annam@backatorpssolan.se


Arbetslag Sjörövarna årskurs 4-6

4A, 4B

Nur Görgülü, lärare
E-post: nurg@backatorpsskolan.se


Fanny Tran, lärare
E-post: fannyt@backatorpsskolan.se


Elin Samuelsson, lärare
E-post: elins@backatorpsskolan.seGustav Lindecrantz, Idrott,
fritidslärare Klubben

E-post: gustavl@backatorpsskolan.se


Slöjd

Annizette Lundberg. Textillärare

E-post: annizettel@backatorpsskolan.se


Fredric Berggren, lärare

E-post: fredricwb@backatorpsskolan.se

Tjänstlediga

Linn Boklund-Frick, lärare

Hilda Almgren, Lärare

Marie Lind, fritidspedagog


Skolresurser

Wilma Titusson Jeppson, resurs

E-post: wilmatp@backatorpsskolan.se


Gustav Brunander, resurs

E-post: gustavb@backatorpsskolan.se


Rebecka Gavin, resurs

E-post: rebeckag@backatorpsskolan.se


Liam Vialetton, resurs

E-post: liamv@backatorpsskolan.se


Ellen Ivan, resurs
E-post: elleni@backatorpsskolan.se

5A, 5B

Ingrid Jonsson, lärare

E-post: ingridj@backatorpsskolan.se


Eva Liljedahl, lärare
E-post: eval@backatorpsskolan.se


Linda McEwan, lärare

E-post: lindamce@backatorpsskolan.se
6A, 6B

Anna Lundell, lärare It-pedagog

E-post: annal@backatorpsskolan.se


Nea Eliasson, lärare

E-post: neae@backatorpsskolan.se


Linda McEwan, Lärare

E-post: lindamce@backatorpsskolan.se


Bibliotek

Sabina Ögren

E-post: sabinao@backatorpsskolan.se


Nea Eliasson

E-post: neae@backatorpsskolan.se


Arbetslag Sjöfåglarna 

Spec. pedagog

Linnea Mattsson

E-post: linneam@backatorpsskolan.se

Spec-lärare 

Karin Glänneskog, lärare

E-post: karing@backatorpsskolan.se


Helena Lindqvist, lärare

E-post: helenal@backatorpsskolan.se

Skolpsykolog

Jasmine Mostofi

E-post: jasminem@backatorpsskolan.se

Joakim Sundmark

E-post:

joakim.sundmark@backatorpsskolan.se

Utvecklingsledare

Anna Johansson, lärare

E-post: annaj@backatorpsskolan.se

Kurator

Karin Sörstedt-Forsell

E-post: karinsf@backatorpsskolan.se

Tel: 0707898212

Skolsköterska

Maria Lindgren

E-post: marial@backatorpsskolan.se

Tel:0707898203

Ledning och administration

Rektor

Eva Marsh

E-post: evam@backatorpsskolan.se

Tel: 0707898214

Administrativ chef

Susanne Lundberg, expedition

E-post: susannel@backatorpsskolan.se

Tel: 0707898201 Sjukanmälan av elever
görs på Admentum eller detta nummer mellan kl 7-8.00
(sjukanmälan personal) Tel: 0707898201

Vaktmästare

Pero Pranjic

E-post: perop@backatorpsskolan.se

Tel:0707898210

Bitr. Rektor

Jenny Ekberg

E-post: jennye@backatorpsskolan.se

Tel: 0707898205

Bitr. Rektor

Hanna Broström

E-post: hannaa@backatorpsskolan.se


Ekonomi

Nathalie Hellmuth

E-post: nathalieh@backatorpsskolan.se

Arbetar endast tisdagar