Hjärt och lungräddning

Utbildning i Hjärt- och lungräddning vuxen


Vår skolsköterska Mia Lindgren ger utbildningar i HLR.  Utbildningen följer HLR-rådets standardiserade utbildningsprogram innehållande HLR, hjärtstartare och luftvägsstopp. Utbildningen varvar teori med mycket praktisk träning.
Lärandemål för utbildningen:

  • Identifiera hjärtstopp
  • Larma 112 samt ha kännedom om larmoperatörens stödjande roll
  • Utföra HLR med god kvalitet
  • Använda en hjärtstartare säkert och effektivt
  • Identifiera luftvägsstopp
  • Utföra ryggslag och buktryck
  • Att vara motiverad att starta HLR vid ett hjärtstopp


Gruppstorlek: 4-12 deltagare
Tidsåtgång: ca 2 timmar
Inga förkunskaper krävs, men det är rekommenderat att genomföra HLR-rådets webbutbildning i Vuxen-HLR innan utbildningstillfället.