Vanliga frågor

1993 gick föräldrar samman och grundade Backatorpsskolan då kommunens planer för en skola i Backatorp lades ner. De startade ett föräldrakooperativ och lade ner ett omfattande ideellt arbete med att skaffa lokaler, möbler, material, rekrytera personal och planera upp verksamheten. Att vara förälder i ett kooperativ kräver en del jobb och med åren har vi sett att det är svårt att få föräldrar att lägga mycket av sin tid på skolan. För att stärka skolan gick vi över till att bli en stiftelse den 1 augusti 2021, I stiftelsen styrelse sitter det med en representant från föräldrarna och en från personalen.

I och med att vi gick över till en stiftelse startades en föräldraförening på skolan. Där sitter föräldrar med från varje klass.
Allas insatser är betydelsefulla. Samarbetet mellan elever, föräldrar och personal på Backatorpsskolan kännetecknas av ett starkt engagemang som bidrar till en positiv anda på skolan.

Skolans övergripande mål är att vara:

  • En skola där vi visar respekt för varandra och elever kan känna sig trygga.
  • En skola som aktivt verkar för gemenskap och trivsel.

Fritidsverksamhet

Läs mer...

Tradition

Läs mer...

Förbättringsförslag och klagomålshantering på Backatorpsskolan

Läs mer...

Försäkringar

Läs mer...

Vad gör vi när det blir en Kris?

Läs mer...

Köregler

Läs mer...

Mobiltelefoner, elever

Läs mer...

Sker vinstutdelning?

Läs mer...

Vad krävs av mig som vårdnadshavare?

Läs mer...

Hur gör jag för att prenumerera på kalender?iPhone/iPad Kalender

Läs mer...