Arbetssätt

Skolans prioriterade mål har haft samma områden sedan 2014 och vårt skolutvecklingsarbete bygger på stor delaktighet från personalen. Det kollegiala lärandet på kategorimöten och utvecklingsarbetet i lagen är en viktig bas för arbetet.
I skolans kvalitetsredovisning finns information om skolans prioriterade utvecklingsområden innevarande verksamhetsår, exempelvis arbete med läslust och skolbibliotek, utomhuspedagogik, värdegrund. Utifrån prioriterade områden skapas mål i verksamheten som är uppföljningsbara. Några av skolans områden och metoder beskrivs under denna meny.