Elevhälsa

Målsättningen för skolans elevhälsoteam (EHT) är att i samarbete med skolans övriga personal och i samverkan med hemmen skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas utifrån sina förutsättningar. EHT arbetar för att alla elever skall må bra och få den hjälp de behöver. I enlighet med skollagen ska skolans personal kontakta EHT om det finns något som kan utgöra ett hinder för inlärning och som läraren eller arbetslaget inte själva kan lösa. Det kan finnas funderingar kring ett barns sociala hälsa, fysiskt och/eller psykiskt mående. Vårdnadshavare har av samma anledningar möjlighet att ta kontakt med EHT angående sina barn. Vi är en friskola men arbetar i enlighet med Göteborgs Stads mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan.

Elevhälsoplanen beskriver hur skolan arbetar hälsofrämjande, förebyggande och utredande.

För att alla som arbetar på skolan och alla barn som går i skolan hos oss varje dag skall känna TRYGGHET, GEMENSKAP och GLÄDJE - värdegrundsorden i loggan - så behöver vi samarbeta med varandra och med elevernas vårdnadshavare. Det är först då barnen kan känna trygghet - de vet att det finns vuxna nära som både reagerar och agerar på saker som händer.